eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 02 11 20160211 11.02.2016 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42016 FO 4/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Øivind Holt (MDG) vdr erverv av grunn fra Norske Skog
0 FO32016 FO 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Arve Sigmundstad (AP) vdr etablering av et register over aksjer, næringsinteresser og gaver til folkevalgte
0 FO22016 FO 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr drift av Rokke avfallsanlegg
0 FO12016 FO 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr ny skole på Idd og evt kjøp av Risum vgs
0 PS102016 PS 10/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune samt oppfølging av rådmannens arbeidsavtale
0 PS162016 PS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ)
0 PS172016 PS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opera Østfold og statens andel av ordinært driftstilskudd
0 PS92016 PS 9/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret : Forvaltningsrevisjonsrapport «Utskrivningsklare pasienter»
0 PS12016 PS 1/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS22016 PS 2/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS32016 PS 3/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS192016 PS 19/2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS72016 PS 7/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Plan for selskapskontroll 2016-2019
0 PS82016 PS 8/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017
0 PS52016 PS 5/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringssvar - nytt inntektssystem for kommunene
0 PS182016 PS 18/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om motorisert ferdsel på Rokkevannet - lovlighetsklage.
0 PS62016 PS 6/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg og korrigering av valg - nemnder og råd
0 PS42016 PS 4/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. 3.tertial
0 PS122016 PS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av innløsningsvilkårene og regulering av festeavgift i tomtefesteloven
0 PS142016 PS 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rettelse i "Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016" og Gebyrregulativ for avløpsavgifter.
0 PS112016 PS 11/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KS strategikonferanse for 2016
0 PS132016 PS 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppheving av del av Detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter, Egengodkjenning
0 PS152016 PS 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse Næringsriket Østfold
Versjon:5.2.2