eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 05 20151105 05.11.2015 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO232015 FO 23/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Interpellasjon fra Geir Helge Sandsmark (V) vedr. flyktningesituasjonen
0 FO242015 FO 24/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Jan Erik Andersen (R) vedr. initiativ til dagskonferanse om fattigdom i Halden
0 PS1212015 PS 121/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansisering av omsorgstjenesten
0 PS1232015 PS 123/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investering i ladestasjoner for el. biler i hjemmebaserte tjenester
0 PS1262015 PS 126/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. september
0 PS1242015 PS 124/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avslutning av investeringsprosjekt P1033 - E-handel
0 PS1202015 PS 120/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Middelalderprosjekt I Østfold - Invitasjon til deltakelse
0 PS1282015 PS 128/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS1152015 PS 115/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1222015 PS 122/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - lovfesting av rett til sykehjemsplass
0 PS1162015 PS 116/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak fra verv som folkevalgt
0 PS1182015 PS 118/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av styrer, råd og nemnder for perioden 2015 - 2019
0 PS1192015 PS 119/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av politiske representanter til arbeidsgruppa for allbrukshall
0 PS1172015 PS 117/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Retting av feil ved valg av Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester
0 PS1252015 PS 125/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Finansiering av egenkapitalinnskudd til KLP 2015
0 PS1272015 PS 127/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. 2.tertial
0 PS1122015 PS 112/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS1132015 PS 113/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1142015 PS 114/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 RS202015 RS 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Delegeringsreglement
0 RS192015 RS 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status bosettinger av flykninger info 2015-2016
0 RS182015 RS 18/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sluttrapport for Byjubileet - Halden 350 år
0 RS212015 RS 21/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godtgjørelsesreglement
Versjon:5.2.2