eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 03 20150903 03.09.2015 17:30 Halden rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO192015 FO 19/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Odd Riise (AP) vedr. initiativ til sertifisering av Halden innenfor merkeordningen for "Fairtrade" (rettferdig handel)
0 FO182015 FO 18/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen (AP) vedr. opprydding i bygningsmessig forfall i "kulturkvartalet"
0 FO172015 FO 17/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra John Østensvig (AP) vedr. oppfølging av formannskapsvedtak om gulv i gymsalen på Rødsberg skole
0 FO162015 FO 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Stein Bukholm (H) vedr. investering i datautstyr i skolene
0 FO202015 FO 20/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Egil Evensen (FrP) vedr. kommunens utestående fordringer i Allsang på Grensen
0 PS882015 PS 88/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overordnet arbeidsgiverstrategi for Halden kommune
0 PS942015 PS 94/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategier for Halden havn
0 PS902015 PS 90/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kriterier for helsefremmende skoler og barnehager
0 PS992015 PS 99/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS862015 PS 86/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS852015 PS 85/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS982015 PS 98/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sluttføring av arbeidet i arbeidsgruppa for allbrukshall på Remmen
0 PS832015 PS 83/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS842015 PS 84/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS972015 PS 97/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Rekruttering av rådmann - opprettelse av rekrutteringsutvalg
0 PS952015 PS 95/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kulturplan 2015-2019
0 PS872015 PS 87/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr. juli 2015
0 PS912015 PS 91/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse til Kystverkets søknad om utdyping av innseilingen til Borg Havn.
0 PS932015 PS 93/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikkregulering i Oskleiva med innføring av fartshumper som første tiltak og anleggelse av humper i Grønliveien.
0 PS962015 PS 96/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Støtte til TV-aksjonen 2015
0 PS922015 PS 92/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk - internt arbeidsnotat
0 PS892015 PS 89/2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høringsuttalelse - " Et NAV med muligheter".
0 RS172015 RS 17/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2014 - Østfoldhelsa
0 RS162015 RS 16/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status - Vedtak Rokke avfallsanlegg - kommunestyrets budsjettvedtak 2015
Versjon:5.2.2