eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 05 20191205 05.12.2019 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen Formannskapet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS812019 PS 81/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anmodning om bosetting av flyktninger i 2020
0 PS782019 PS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommuneplanens arealdel - oppfølging av vedtak 11.04.2019
0 PS752019 PS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtale mellom Østfold fylkeskommune og kommuner i Østfold om overdragelse av aksjer i Østfold Energi AS
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedirektørens rapportering til kommunestyret 2020
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppfølging av verbalpunkt i budsjett 2019 - periodisering av investeringer
0 PS762019 PS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sammenslåing av Indre Østfold Kommunerevisjon og Østfold kommunerevisjon IKS - Selskapsavtale
0 PS772019 PS 77/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utbygging av IKA Østfold
0 PS792019 PS 79/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forespørsel om omdisponering av investeringsmidler- inventar Solheim senter
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport per oktober
0 PS802019 PS 80/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rullering av handlingsplanen for idrett og friluftsliv 2020 - 2023.
0 PS672019 PS 67/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS682019 PS 68/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS692019 PS 69/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS702019 PS 70/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedirektørens forslag til budsjett 2020
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft nord, statusrapport november 2019
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer på denne.
Versjon:5.2.2