eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 10 20191210 10.12.2019 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1122019 PS 112/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilbygg til fritidsbolig - dispensasjon fra 100-metersbeltet og LNF-område - 213/14 - Buerskogen 21
0 PS1132019 PS 113/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tilbygg til bolig - 066/0570 - Gimleveien 10
0 PS1102019 PS 110/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for klima og energi - høring og offentlig ettersyn
0 PS1142019 PS 114/2019 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Åpne protokoll Halden kommunes pris for god byggeskikk - oppnevnelse av representanter fra hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø
0 PS1172019 PS 117/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring av planinitiativ - Reguleringsplan for Grimsrød Gård
0 PS1162019 PS 116/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på vedtak i sak PS 76/2019 i hovedutvalgsmøte 27.8.2019
0 PS1192019 PS 119/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring av planinitiativ for Billebakken Syd
0 PS1202019 PS 120/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1082019 PS 108/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokollen fra forrige møte
0 PS1112019 PS 111/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Svømmehall - utredning av 50 meters basseng og plassering
0 PS1092019 PS 109/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny brannstasjon - oppfølging av vedtak
0 PS1182019 PS 118/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avklaring av planinitiativ for Kongefaret
0 PS1152019 PS 115/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Torpedalsveien 55 - 1. gangs behandling
0 PS1062019 PS 106/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkallingen
0 PS1072019 PS 107/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av sakslisten
0 RS262019 RS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport havn pr oktober 2019
0 RS282019 RS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Områdeløft nord, statusrapport november 2019
0 RS252019 RS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr oktober 2019
0 RS272019 RS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Evaluering av konsert med Robert Plant
Versjon:5.2.2