eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 14 20191114 14.11.2019 17:30 Gml.rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1122019 PS 112/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031, 2. gangs behandling
0 PS1052019 PS 105/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godtgjøring til folkevalgte - revisjon av reglementet
0 PS1202019 PS 120/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Investering- boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne- Aspeveien
0 PS1232019 PS 123/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendt sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport Investeringsprosjekters tidligfase
0 PS1032019 PS 103/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av øvrige folkevalgte organer for perioden 2019 - 2023, med tilhørende justering av kommunens "Reglement for politiske organ og delegering"
0 PS1242019 PS 124/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1152019 PS 115/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sluttbehandling - egengodkjenning av detaljregulering for Saugbrugs vest
0 PS1082019 PS 108/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport 2 tertial
0 PS1222019 PS 122/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS - endring av selskapsavtale - to nye eiere: Nordre Follo og Lillestrøm kommune
0 PS1212019 PS 121/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prolongering av partnerskapsavtale med Østfold fylkeskommune om Østfoldhelsa
0 PS1142019 PS 114/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til "Detaljregulering for RV. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate " - 2.gangs behandling og egengodkjenning
0 PS1182019 PS 118/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring- Forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg- samboergaranti
0 PS1072019 PS 107/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Os-prosjektet. Videre prosess
0 PS1112019 PS 111/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nærings- og sysselsettingsplanen, ny vurdering av plantype
0 PS1042019 PS 104/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kommunal representasjon i styrer, råd, mv. for perioden 2019 - 2023
0 PS1162019 PS 116/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Østfold Avfallssortering IKS - nytt saksframlegg
0 PS1192019 PS 119/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring- Lov om Eldreombudet
0 PS1132019 PS 113/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Fjordveien 7 - 2.gangs behandling og egengodkjenning
0 PS1172019 PS 117/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny brannstasjon - status og videre framdrift
0 PS992019 PS 99/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS1002019 PS 100/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS1012019 PS 101/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS1092019 PS 109/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport per september
0 PS1102019 PS 110/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opprettelse av styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanens arealdel.
0 PS1062019 PS 106/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Behandling av Lovlighetsklage etter kommunelovens § 59
0 PS1022019 PS 102/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av formannskapet 31.10.19 - retting av feil
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Allsang på grensen 2019 - oppfølging av vedtak
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Samarbeidsavtale om digitalisering - Digi Viken Øst
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oppfølging av verbalpunkt i budsjett 2018 "Tjenestegjennomgang - Konkurranseeksponering"
Versjon:5.2.2