eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 12 20191112 12.11.2019 16:00 Gml. rådhus Formannskapssalen Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS992019 PS 99/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 18 bnr. 30 og bnr. 1 Kjeøya - Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge i LNF-området og innenfor 100-metersbelte
0 PS942019 PS 94/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan for klima og energi - høring og offentlig ettersyn
0 PS1032019 PS 103/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Allsang på grensen 2019 - oppfølging av vedtak
0 PS912019 PS 91/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkallingen
0 PS922019 PS 92/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av sakslisten
0 PS932019 PS 93/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokollen fra forrige møte
0 PS1052019 PS 105/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS1002019 PS 100/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 175 bnr. 1 - Oppføring av hoggeskur - Monolittbruddet
0 PS1012019 PS 101/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra 100-metersbeltet for senere oppføre en garasje til Tistedalen Friluftslag - gnr 143 bnr 1 - Lille erte/Holevannet
0 PS1022019 PS 102/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 70 bnr. 87 - Løkenveien 24 - søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig med garasje i 100-metersbeeltet
0 PS982019 PS 98/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Fjordveien 7 - 2.gangs behandling og egengodkjenning
0 PS952019 PS 95/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny brannstasjon - status og videre framdrift
0 PS962019 PS 96/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Saksframlegg - Østfold Avfallssortering IKS - nytt saksframlegg
0 PS1042019 PS 104/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Tertialrapport teknisk pr 2.tertial 2019
0 PS972019 PS 97/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til "Detaljregulering for RV. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate " - 2.gangs behandling og egengodkjenning
0 RS242019 RS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport havn pr september 2029
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr september 2019
Versjon:5.2.2