eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 28 20190528 28.05.2019 16:00 Gml.rådhus Formannskapssalen Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra 100-meterbeltet for oppføring av ny fritidsbolig - 199/1/42 - Iddefjorden
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til "Detaljregulering for Rv. 21 - Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate" - 1. gangs behandling
0 PS462019 PS 46/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS472019 PS 47/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 37 bnr. 86 og 87 - Svinesundparken - søknad om dispensasjon for oppføring av næringsbygg
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Aspeveien 1A - 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Trafikksituasjonen på Isebakke
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Fjordveien 7 - 1. gangs behandling
0 PS582019 PS 58/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 66 bnr. 140 - Svenskegata 1 - søknad om oppføring av vinterhage og søknad om dispensasjon fra vegformål
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av reguleringsplan G-615 Fagerholt II ved forenklet behandling
0 PS452019 PS 45/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av planprogram - detaljregulering for Remmen studentby (Nasjonal plan-ID: G-723)
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport teknisk pr april, 1.tertialrapport 2019
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport mai, områdeløft nord
Versjon:5.2.2