eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 08 20190508 08.05.2019 17:00 Storgt 7 - Wielgården Store møterom Avsluttet - Hovedutvalg for undervisning og oppvekst
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182019 PS 18/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS172019 PS 17/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS162019 PS 16/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS192019 PS 19/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS202019 PS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kvalitets- og utviklingsrapport Haldenskolen 2019
0 PS212019 PS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedelplan Oppvekst 2019-2031
0 RS122019 RS 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status økonomi pr april 2019 for kommunalområde undervisning og oppvekst - muntlig orientering
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilsyn barnehager
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status utredning av ny barnehagestruktur
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilstand for skolebygg Hjortsberg, Låby, Berg og Strupe
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport april 2019, områdeløft nord.
0 RS232019 RS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Halden Ungdomsråd 6. mars
0 RS222019 RS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat SU møte Risum ungdomsskole 09.04.19
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Trygg skolevei Hjortsberg
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 19.03.2019 Referat fra møte i SU/SMU Hjortsberg skole
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra SU Berg skole 14.03.19
0 RS212019 RS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Samarbeidsutvalget på Låby skole 06.03.2019
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 11.02.2019 Referat fra møte i SU/SMU Hjortsberg skole
Versjon:5.2.2