eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 27 20190227 27.02.2019 17:00 Gml. rådhus Formannskapssalen Avsluttet - Hovedutvalg for undervisning og oppvekst
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42019 FO 4/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Fridtjof Dahlen (SV) vdr kostnader til bygging av Kongeveien skole
0 FO12019 FO 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr kommunens tilsyn med barnehagene
0 FO52019 FO 5/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Truls Breda (H) vdr status på gjennomgang av Hjortsberg, Strupe, Låby og Berg skoler
0 FO22019 FO 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Ulf-Torben Redi (AP) vdr skolevei ved Hjortsberg skole
0 FO32019 FO 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr Områdeløft Nord
0 PS112019 PS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årshjul for Hovedutvalg for Undervisning og oppvekst - 2019
0 PS122019 PS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halvårsrapport barnevern, 2. halvår 2018
0 PS132019 PS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019
0 PS92019 PS 9/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS102019 PS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS82019 PS 8/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS72019 PS 7/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS142019 PS 14/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Saken er trukket fra sakskartet
0 PS152019 PS 15/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fa SU-møte Berg skole 24.01.19
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut 07.11.2018 - Referat fra samarbeidsutvalget ved Hjortsberg skole
0 RS102019 RS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Videreutdanning for lærere innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ungdata undersøkelse 2019
0 RS82019 RS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra møte i Halden Ungdomsråd 29.11.2018 og 22.01.2019.
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport for januar 2019
0 RS72019 RS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referat fra skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg på Strupe 13.02.2019
0 RS92019 RS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut System for kvalitetsvurdering av grunnskolen i Halden
Versjon:5.2.2