eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 20 20190620 20.06.2019 16:00 Gml. rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO152019 FO 15/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Vegar Johansen (FrP) vdr informasjon til foreldre/foresatt ved Os skole
0 FO142019 FO 14/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Arve Sigmundstad (AP) vdr informasjon til foreldre/foresatte ved Os skole og deres representanter i FAU
0 FO132019 FO 13/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Per Egil Evensen (FrP), på vegne av alle gruppelederne, vdr laksesykdom og -død i Enningdalsvassdraget.
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Områdeløft nord, Busterudparken
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2020-2023 Formannskapets innstilling
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innbyggerinitiativ - Berger barnegård-saken - ønske om ny inhabilitetsvurdering.
0 PS582019 PS 58/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Aspeveien 1A - 2. gangs behandling og egengodkjenning
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lån til Halden byutvikling
0 PS572019 PS 57/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS562019 PS 56/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS762019 PS 76/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innbyggerforslag: Gratis skyss til arbeids- og aktivitetssenter for utviklingshemmede i Halden
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ) gjeldende fra 01.01.2020.
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - revisjonsrapport nr 14
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll TV-aksjonen 2019 - valg av kommunekomité
0 PS752019 PS 75/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport 1 tertial 2019
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av planprogram - detaljregulering for Remmen studentby (Nasjonal plan-ID: G-723)
0 PS702019 PS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utvikling Fredriksten festning- mulighetsstudie.
0 PS642019 PS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vertskommuneavtale mellom Halden kommune og Aremark kommune om sosiale tjenester i NAV
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Utredning av alternativer - transportordning til dagsenter
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Arrangementsstrategi for Halden kommune
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap og Årsmelding 2018
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Framdrift for klima- og energiplan og klimabudsjett
0 RS152019 RS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. mai 2019
0 RS162019 RS 16/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sak fra kontrollutvalget - Prolongering av avtale - Deloitte AS og Østfold kommunerevisjon IKS
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Årsmelding 2018 for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Halden og Råd for eldre i Halden
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport mai, områdeløft nord
Versjon:5.2.2