eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 14 20190214 14.02.2019 17:30 Gml. rådhus Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12019 FO 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Nils Sagstuen (PP) vdr kommunal utleieordning for el-biler
0 FO22019 FO 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr framtidig organisering av tingretten og bevaring av offentlige arbeidsplasser / kompetansearbeidsplasser i Halden.
0 PS152019 PS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fritak og valg - 17. mai komitéen
0 PS162019 PS 16/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forespørsler
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Områdeløft Nord, Busterudparken
0 PS102019 PS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anmodning om bosetting av flyktninger 2019
0 PS132019 PS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endringer i kommunens skogbrannreserve og samarbeid med Aremark kommune.
0 PS52019 PS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversendt sak fra kontrollutvalget - Forvaltningsrapport refusjoner
0 PS122019 PS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Idd kirke, 2 .gangs behandling og egengodkjenning
0 PS92019 PS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Halden som filmlocation - økonomisk støtte til TV-serie
0 PS142019 PS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll KS Strategikonferanse for 2019
0 PS12019 PS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS22019 PS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS32019 PS 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS42019 PS 4/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS62019 PS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomirapport pr november 2018
0 PS112019 PS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til nye fartsforskrifter i Halden kommunes i sjø, innsjø og vassdrag
0 RS12019 RS 1/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport januar 2019, områdeløft nord
0 RS32019 RS 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Barnevernstjenesten i Halden - orientering
0 RS22019 RS 2/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Oversendt sak fra kontrollutvalget - Rådmannens redegjørelse for selvkost
Versjon:5.2.2