eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 19 20190619 19.06.2019 16:00 Gml. rådhus Formannskapssalen Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven. Strategi for perioden 2019-2023.
0 PS602019 PS 60/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS592019 PS 59/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven i Halden kommune
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbelte for tilbygg på bolig og garasje gnr, 158 bnr. 36 - Kalvehaugveien 33
0 PS612019 PS 61/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Klage på avslag på søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell fra eiendommen Likollveien 9, gnr/bnr 61/143.
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Saksframlegg - Østfold Avfallssortering IKS
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Grønland Brygge - søknad om dispensasjon fra høydebestemmelsene i sentrumsplanen
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny felles overvannsnorm
0 PS702019 PS 70/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS642019 PS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Saugbrugs Vest - 1. gangs behandling
0 RS212019 RS 21/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sykdom på laks i Enningdalsvassdraget
0 RS202019 RS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr mai 2019
0 RS182019 RS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Framdrift for klima- og energiplan og klimabudsjett
0 RS192019 RS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rutiner for sikring av god drikkevannskvalitet
0 RS172019 RS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Orientering om mottatt klage på dispensasjon fra LNF-formålet for oppføring av bolig på gnr. 176 bnr. 29
Versjon:5.2.2