eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 04 23 20190423 23.04.2019 16:00 Gml. rådhhus Formannskapssalen Avsluttet - Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342019 PS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 23 bnr. 8 fnr. 5 Håkevikveien 17 - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig i 100-metersbeltet
0 PS312019 PS 31/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Referatsaker
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Svinesundsveien 330, Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4, 2.gangs behandling og egengodkjenning
0 PS302019 PS 30/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av protokoll fra forrige møte
0 PS292019 PS 29/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av saksliste
0 PS282019 PS 28/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Godkjenning av innkalling
0 PS332019 PS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll 176/0029 - Behandling av klage på avslag om oppføring av bolig
0 PS352019 PS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 206 bnr. 1 fnr. 48 - Iddefjordsveien 623 - søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig i 100-metersbeltet
0 PS322019 PS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Strategi for fordeling av tilskudd - støtte til kommuner med ulverevir.
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 97 bnr. 2 fnr. 7 Seljevikveien 39 - søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende hytte
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forslag til detaljregulering for Os skole og idrettshall - ny 1. gangs behandling
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Gnr. 66 bnr. 140 - Svenskegata 1 - Søknad om vinterhage, søknad om dispensasjon fra vegformål
0 RS142019 RS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Referatsak - Høringsuttalelse om endringer i TEK17 - Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
0 RS112019 RS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomirapport teknisk pr mars 2019
0 RS122019 RS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Statusrapport mars 2019, områdeløft nord
0 RS132019 RS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Status - Prosessen knyttet til nye bussruter i Halden fra 2020
Versjon:5.2.2