eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2013/5863 20171019 19.10.2017 Utgående brev Rett og plikt til grunnskoleopplæring - informasjon til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/5050 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/5138 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/5139 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/5239 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/5310 20171019 19.10.2017 Inngående brev Pålegg om tilsvar - ***** ***** - Halden kommune Halden Tingrett
2017/772 20171019 19.10.2017 Inngående brev Prosesskriv til Halden tingrett REGJERINGSADVOKATEN
2012/7799 20171019 19.10.2017 Utgående brev Purring på tilbakemelding på tilsynsrapport av 7.9.2017 Bygg prosjekt AS
2014/1429 20171019 19.10.2017 Inngående brev Innsynsforespørsel fra folkevalgt Arve Sigmundstad
2009/1406 20171019 19.10.2017 Saksframlegg/innstilling Høring - fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Os Alle 5, Halden
Ingen tilgang 20171019 19.10.2017 Inngående brev Hytte i Vadskogen. Hanne Røed
2017/4763 20171019 19.10.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/4763 20171019 19.10.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/4763 20171019 19.10.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/2121 20171019 19.10.2017 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter *****
2017/5281 20171019 19.10.2017 Saksframlegg/innstilling Redegjørelse for ikt-satsning
2017/5023 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/5023 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2015/845 20171019 19.10.2017 Inngående brev Innvilgelse av forlenget uførepensjon *****
2015/1416 20171019 19.10.2017 Utgående brev Vedtak om grunnleggende norskundervisning Skoleåret 2017/2018 *****
2015/3036 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2016/6749 20171019 19.10.2017 Utgående brev Vedtak om spesialpedagogisk hjelp *****
2009/4179 20171019 19.10.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte *****
2016/921 20171019 19.10.2017 Utgående brev Søknad om hjelpemidler *****
2009/1920 20171019 19.10.2017 Saksframlegg/innstilling Status jernbane
2016/6394 20171019 19.10.2017 Utgående brev Vi trenger flere opplysninger for å behandle saken BYGGKONSULENT HÅKON STUBBERUD AS m.fl.
2017/611 20171019 19.10.2017 Saksframlegg/innstilling Økonomirapport pr. september 2017
2015/3036 20171019 19.10.2017 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2016/151 20171019 19.10.2017 Utgående brev Utkast til referat *****
2017/5389 20171019 19.10.2017 Inngående brev Svar på tilbakemelding på befaring 01.09.2017 Roger Owe Reigstad
2017/5022 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/5022 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/5023 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/5023 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/5023 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/5023 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/5023 20171019 19.10.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/1104 20171019 19.10.2017 Utgående brev Søknad om tilskudd til multidose september 2017 HELFO
2017/2133 20171019 19.10.2017 Utgående brev Oppfølging *****
2017/278 20171019 19.10.2017 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter NAV skanning
2013/1708 20171019 19.10.2017 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2017/3865 20171019 19.10.2017 Inngående brev Foreløpig svar - Uhell 10.07.2017 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2017/5024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/5039 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/4677 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - fasadeendring Dinesh Jeyabalasingam
2016/5093 20171019 19.10.2017 Inngående brev Tilbakemelding på -rapport fra tilsyn etter forskrift om miljøtettet helsevern i skolen - Gimle skole HALDEN KOMMUNE - Gimle skole
2017/5024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/5024 20171019 19.10.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/4762 20171019 19.10.2017 Utgående brev Intervju *****
2011/5666 20171019 19.10.2017 Inngående brev Kartlegging av kommunens oppfyllelse av retten til barnehageplass i 2017 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
Versjon:5.2.2