eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Utgående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/30 20190718 18.07.2019 Inngående brev Klage på parkeringsbot - Saksnr 501280 Annette Øyen
2019/3814 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus gruppe ***** ***** *****
2019/3817 20190718 18.07.2019 Utgående brev Redegjørelse for avvik ift bruk av tvang og brudd på HOL kap. 9 *****
Ingen tilgang 20190718 18.07.2019 Utgående brev Endring av tilhørighet av deler av 100% stilling *****
2019/3808 20190718 18.07.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=257616) *****
2019/3714 20190718 18.07.2019 Utgående brev VA tillatelse til tiltak HALDEN RØRLEGGERSERVICE AS m.fl.
2019/2292 20190718 18.07.2019 Utgående brev Bygg tillatelse Rammesøknad pbl § 20-3 BYGGMESTER ROER AS
2019/31 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/31 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/31 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/41 20190718 18.07.2019 Inngående brev 074/0165 - Prestegårdsveien 17 - Melding om montering av vannmåler Firmapost Kolås Eftf.
2019/952 20190718 18.07.2019 Inngående brev Jotunveien 3 - Søknad om forhåndsgodkjenning Viken Tankrens AS
2019/3809 20190718 18.07.2019 Inngående brev 066/0203 - Oskleiva 3 - rehabilitering av eksisterende pipeløp MURERFRODE AS
2019/3810 20190718 18.07.2019 Inngående brev Merknader til nabovarsel - opparbeidelse av tomt for næringsbebyggelse - Gamle Svinesundsvei 145 STATENS VEGVESEN
2019/3812 20190718 18.07.2019 Inngående brev Flyttemelding *****
2018/3685 20190718 18.07.2019 Inngående brev Oversendelse av klage - erstatning avlingssvikt - Odd Helge Stumberg FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2019/3794 20190718 18.07.2019 Inngående brev Melding fra leverandør - Sak 2019/3794 *****
2019/3334 20190718 18.07.2019 Utgående brev Oversendelse av sak til uttalelse STATENS VEGVESEN
2015/82 20190718 18.07.2019 Inngående brev Uttalelse til foreslått detaljregulering for rv. 21 Sykkeltiltak FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2018/6016 20190718 18.07.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - Siste Reis Siste Reis AS
2019/3814 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/916 20190718 18.07.2019 Inngående brev Restanseforespørsel ***** ***** ***** ***** ***** EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** ***** *****
2008/3944 20190718 18.07.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - JP 159 Conny A Strøm
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus fysioterapeut ***** ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus Halden og omegn Revmatikerforening HALDEN OG OMEGN REVMATIKERFORENING
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus gruppe ***** ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2019/3814 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om bassengtid Halden Helsehus ***** ***** *****
2009/3285 20190718 18.07.2019 Inngående brev Kvittering for innmelding av farlig stoff - Gasspesialisten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2019/3819 20190718 18.07.2019 Inngående brev Anbefaling om utsatt skolestart *****
2019/3471 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2019/3471 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2331871 56101375 *****
2019/3472 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2331913 56104455 *****
2019/3733 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2338601 56104599 *****
2019/3733 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2338601 56101375 *****
Versjon:5.2.2