eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/5038 20171211 11.12.2017 Inngående brev Tilbakemelding på stillingstilbud på stillingen som feiermester/feierinspektør *****
2009/3199 20171211 11.12.2017 Inngående brev Nytt Tobakkssalgs- og Bevillingsregister HELSEDIREKTORATET
2017/85 20171211 11.12.2017 Inngående brev Vannmålerskjema reg 064/0337 - Augustaborg 4 (Augustaborgveien 36) F JØRGENSEN AS
2015/3036 20171211 11.12.2017 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2017/6218 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/5 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/6173 20171211 11.12.2017 Utgående brev Informasjon vedrørende iverksatt tiltak *****
2016/2082 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2017/34 20171211 11.12.2017 Utgående brev Ang parkeringsbot Linda Therese Kvalheim
2012/3184 20171211 11.12.2017 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd til Hvitåsveien i Halden kommune FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2016/5887 20171211 11.12.2017 Inngående brev Ang adresseendring fra Rokkeveien til Mjølnerødveien Lene Harboe Mjølnerød m/naboer
2017/727 20171211 11.12.2017 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2017/719 20171211 11.12.2017 Inngående brev Dokument 15/02485-67 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for kystsonen i Sarpsborg kommune - varsel om oppstart og høring av planprogrammet sendt fra Sarpsborg kommune SARPSBORG KOMMUNE
2010/2149 20171211 11.12.2017 Inngående brev Arbeidsavtale-vikariat *****
2016/2243 20171211 11.12.2017 Inngående brev 062/0307 - Oscars gate 1 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser LEIF GRIMSRUD AS
2008/3018 20171211 11.12.2017 Utgående brev Revidert refusjonskrav for frikjøp etter vedtektene for høsthalvåret 2017 FAGFORBUNDET HALDEN OG AREMARK
2014/4607 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad om bytte av skole *****
2015/1996 20171211 11.12.2017 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold *****
2014/4711 20171211 11.12.2017 Utgående brev Oversendelse til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av en tomannsbolig - gnr. 98 bnr. 670 - Skiveien Østfold fylkeskommune m.fl.
2017/6023 20171211 11.12.2017 Utgående brev Uttalelse i tilsynssak og klage på vedtak FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2017/3 20171211 11.12.2017 Inngående brev Boligsoneparkering - søknad Gisle Andresen
2017/6462 20171211 11.12.2017 Inngående brev 069/0598 - Willhelm Hansens vei 21 - oppføring av enebolig BYGGEFIRMA HOVLAND & JOHANNESSEN AS
2008/1039 20171211 11.12.2017 Inngående brev Vedrørende krisesentertilbud til kvinner i aktiv rus, og andre ekstra sårbare grupper. Indre Østfold Krisesenter IKS
2017/6466 20171211 11.12.2017 Inngående brev Målinger Os skole Halden Kommune - Siv Grete Stamnes
2017/6467 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2009/1677 20171211 11.12.2017 Inngående brev Bevilgningsavgift Rema - REMA 1000 Svinesundparken
2017/34 20171211 11.12.2017 Inngående brev Ang parkeringsbot Linda Therese Kvalheim
2013/929 20171211 11.12.2017 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2017/5 20171211 11.12.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/6477 20171211 11.12.2017 Inngående brev Prissetting Lindhaugen - Rune Olavesen
2014/6949 20171211 11.12.2017 Utgående brev Flyttemelding *****
2016/749 20171211 11.12.2017 Utgående brev Flyttemelding *****
2009/4661 20171211 11.12.2017 Inngående brev Arbeidsavtale-engasjement *****
2010/6808 20171211 11.12.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument *****
2017/6474 20171211 11.12.2017 Inngående brev 057/0068 - Brekkerødveien 50 - nybygg dobbelt garasje Espen Konradsen
2017/6283 20171211 11.12.2017 Utgående brev Midlertidig godkjenning av planer for nye Idd skole i samsvar med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. HALDEN KOMMUNE v/Undervisning og oppvekst
2017/4482 20171211 11.12.2017 Utgående brev Registrering i Grunnforurensning - Norselight MINILAGER HALDEN AS m.fl.
2017/5024 20171211 11.12.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/5024 20171211 11.12.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/5024 20171211 11.12.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/5024 20171211 11.12.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/5024 20171211 11.12.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/823 20171211 11.12.2017 Inngående brev Oversikt over O.T.C renteopsjoner og Rente -og valutaswaps DANSKE BANK
2017/6520 20171211 11.12.2017 Inngående brev Stevning ***** ***** ***** - Halden Kommune Halden Tingrett
2017/3960 20171211 11.12.2017 Inngående brev 004/0011 - Isebakkeveien 140 - Søknad om bruksendring Erik Birkeland
2017/1839 20171211 11.12.2017 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2011/3337 20171211 11.12.2017 Inngående brev Serverings- og/eller skjenkebevilling Fiskebrygga Grillhus a/S
2015/1996 20171211 11.12.2017 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold *****
2016/7201 20171211 11.12.2017 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2016/7193 20171211 11.12.2017 Utgående brev Svar på klage av tilrettelegging av barnehagetilbudet i henhold til barnehageloven § 19 g *****
Versjon:5.2.2