eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/6631 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon - Hesteinnhegninger Thor Grønnerød
2018/1446 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad *****
2017/4349 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2018/1869 20180319 19.03.2018 Utgående brev Skademelding - til Nav *****
2009/2350 20180319 19.03.2018 Inngående brev Innkalling til styremøte nr 2/2018 - saksliste HALDEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE
2018/1091 20180319 19.03.2018 Utgående brev Foreløpig vurdering av forslag - 3 nye boenheter i tillegg til eksisterende enebolig - BRA veien 86 SB Eiendomsutvikling AS
2017/6698 20180319 19.03.2018 Utgående brev Tilbud om stilling *****
2015/2049 20180319 19.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2014/4711 20180319 19.03.2018 Utgående brev Orientering om mottatt uttalelse fra Statens Vegvesen vedr. oppføring av tomannsbolig i Skiveien, sak 14/4711 Takstfag AS
2015/202 20180319 19.03.2018 Utgående brev Fylkesmannen oversender sak til rask behandling *****
2011/6823 20180319 19.03.2018 Inngående brev Kjøreplan for møtet med Riksantikvaren den 7. mars 2018 i Fredrikshalds Teater ØSTFOLDMUSEENE
2018/76 20180319 19.03.2018 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - Isebakkeveien 76 - 005/0197 KOLÅS EFTF AS
2018/466 20180319 19.03.2018 Inngående brev Aksept av stilling *****
2017/6489 20180319 19.03.2018 Inngående brev Melding fra leverandør - Innsynsbegjæring *****
2018/1846 20180319 19.03.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2010/6193 20180319 19.03.2018 Inngående brev Flytting av fellesføring - Mørvikveien 24 -HALDEN NETT-TJENESTER AS
2013/7801 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2017/6721 20180319 19.03.2018 Inngående brev Rettet avvik Saksreferanse: 2017/179 Høistadveien 8 Torgalsbøen
2018/1862 20180319 19.03.2018 Inngående brev Oppstartsmøte - Forvaltningsrevisjon: Forebyggende arbeid - psykisk helse ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS
2018/1060 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad slam HANS-TRYGVE TORP
2016/553 20180319 19.03.2018 Inngående brev En samtale *****
2016/553 20180319 19.03.2018 Inngående brev Innkalling til møte *****
2017/6594 20180319 19.03.2018 Inngående brev Melding fra leverandør - Ønske om innsyn i Åpen anbudskonkurranse Digital løsning for trygghetsteknologi i hjemmet *****
2014/3809 20180319 19.03.2018 Inngående brev Reservasjon mot henvisning til PPT *****
2017/4349 20180319 19.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2012/1181 20180319 19.03.2018 Utgående brev Avklaringsmøte - nytt møtetidspunkt *****
2018/68 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2012/2964 20180319 19.03.2018 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2012/2964 Løpenr: 21462/2012 Dokument tittel: Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2016 Rossow, Ingeborg Margrete
2018/1373 20180319 19.03.2018 Utgående brev Svar angående tegninger og utforming 'Hameedullah Ahmadi'
2018/67 20180319 19.03.2018 Inngående brev 063/0042 - Båstadlundveien 50 - oppføring av garasje Michael Larsen Thøgersen
2018/4 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om boligsoneparkering Wenche Marita Gabrielsen
2014/1523 20180319 19.03.2018 Utgående brev Vedr. skolesvømming for elever på 4. trinn *****
2008/3552 20180319 19.03.2018 Inngående brev Fylkesmannen oversender henvendelse for besvarelse FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2017/2244 20180319 19.03.2018 Inngående brev Besøk fra Shanghai i mai - juni 2018 Huijia Liu Sollid
2018/1045 20180319 19.03.2018 Inngående brev Vedtak -forlengelse av midlertidig skoleskyss til og med 06.04.18 *****
2015/439 20180319 19.03.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2018/1783 20180319 19.03.2018 Inngående brev Ettersendt info om vindusstørrelse og BRA Øystein Akersveen
2011/1376 20180319 19.03.2018 Inngående brev Drøfting, direkte plassering av ansatt i større stilling iht ***** ***** ***** ***** *****
2018/3 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/723 20180319 19.03.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt melding fra offentlig melder *****
2017/6419 20180319 19.03.2018 Inngående brev Informasjon til offentlig melder om konklusjon på undersøkelse *****
2015/2417 20180319 19.03.2018 Inngående brev Ny dato - innkalling til samarbeidsmøte *****
2014/4413 20180319 19.03.2018 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 *****
2017/287 20180319 19.03.2018 Inngående brev Møtereferat KOG Halden 050318 *****
2018/1474 20180319 19.03.2018 Utgående brev ***** ***** Klage på eiendomsskatt - Melding om skattetakst for 2018 *****
2017/6489 20180319 19.03.2018 Inngående brev Melding fra leverandør - Tildeling *****
2018/1865 20180319 19.03.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2018/227 20180319 19.03.2018 Inngående brev Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for sykkelveier ved Store Tune i Sarpsborg kommune SWECO NORGE AS
2018/1446 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/1803 20180319 19.03.2018 Inngående brev Søknad *****
Versjon:5.2.2