eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/5427 20171115 15.11.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-3. ØSTFOLD BYGGPROSJEKTERING AS
2017/5482 20171115 15.11.2017 Utgående brev Ettersending av tillatelse, til riktig epostadresse Kristoffer A Rieber Sundt
2017/5818 20171115 15.11.2017 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 AUGUST NORGE AS m.fl.
2017/5947 20171115 15.11.2017 Inngående brev 013/0009 - Mølenveien 28 - Dispensasjonssøknad Harald Sundby
2017/4482 20171115 15.11.2017 Utgående brev Registrering i Grunnforurensning - Sauøya ØSTFOLDKORN SA m.fl.
2016/4027 20171115 15.11.2017 Utgående brev Avtale om oppstart av lønnstilskudd og søknad om inkluderingstilskudd *****
2017/5961 20171115 15.11.2017 Inngående brev Registrering i Grunnforurensning - Sauøya, Felleskjøpet HALDEN KOMMUNE v/Miljø og landbruk
2017/5490 20171115 15.11.2017 Inngående brev Revidert snittegning Østfold Byggprosjektering AS
2009/4674 20171115 15.11.2017 Inngående brev Vannområde Glomma sør- fagmøte avløp 14. november- agenda og sakspapirer Bislingen, Maria Ystrøm
2017/2726 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknadsskjema elevpermisjon fra og med 21-11 til og med 22-11-2017. (2 dager) *****
2017/5956 20171115 15.11.2017 Utgående brev Arbeidsavtale *****
2014/917 20171115 15.11.2017 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2015/1942 20171115 15.11.2017 Utgående brev Individuell oppfølgingsplan *****
2015/5372 20171115 15.11.2017 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 13.11.2017 (vedtaksref:100005038416604) Helfo vedtak
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Matrikkelbrev 69/540 David Helgestad og Dagfinn Gran
2014/4467 20171115 15.11.2017 Inngående brev Halden Havn - leie av vinterplass i Tista Finn Mentz Skolmo
2016/5891 20171115 15.11.2017 Utgående brev Forvaltningsmelding ØSTFOLD BYGGPROSJEKTERING AS
2017/3209 20171115 15.11.2017 Utgående brev Melding til tinglysing m/veirett m.m Kartverket tinglysingen
2017/5796 20171115 15.11.2017 Utgående brev Oversender sak til fylkesinstans eller andre myndighet Fylkesmannen i Østfold m.fl.
2012/1216 20171115 15.11.2017 Utgående brev Arbeidsavtale-Vikariat *****
2017/5186 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på "foreløpig orientering" Oddleif Wahll
2016/2747 20171115 15.11.2017 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 14.11.17 *****
2016/2745 20171115 15.11.2017 Utgående brev Referat fra samarbeidsmøte 14.11.17 *****
2017/2094 20171115 15.11.2017 Utgående brev Tillatelse - Igangsettingssøknad LINK ARKITEKTUR AS
2008/4168 20171115 15.11.2017 Utgående brev Vedr. tilsagn støtte om aktivitetsmidler ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
2011/6124 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest HALDEN KOMMUNE v/ Teknisk forvaltning
Ingen tilgang 20171115 15.11.2017 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 AUGUST NORGE AS
2017/4574 20171115 15.11.2017 Utgående brev Ny melding til tinglysing m/nye seksjoneringsdokumenter Kartverket tinglysingen
2015/1425 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på forslag til revisjon og regulering av grøntområder til boligområder/for areal 178/0011 Vold skog Svein Kristian Nilsen
2017/5951 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2017/5951 20171115 15.11.2017 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2017/4763 20171115 15.11.2017 Inngående brev Svar på tilbud *****
2017/1421 20171115 15.11.2017 Utgående brev Kommunens svar på spørsmål om bebyggelsens arealer Arne Oddvar Andersen
2008/3053 20171115 15.11.2017 Inngående brev Tilsynsrapport-Berg barnehage/menighetshus Bjørnar Steinnes
2017/5039 20171115 15.11.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/5039 20171115 15.11.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/5375 20171115 15.11.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/5959 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om fri *****
2017/5958 20171115 15.11.2017 Inngående brev 069/0118 - Våkemerk 18b,c,d - Søknad om tilbygg av garasje FANTASTISKE HJEM AS
2015/1898 20171115 15.11.2017 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2016/2132 20171115 15.11.2017 Inngående brev Arbeidsavtale Halden kommune - Vikariat *****
2017/208 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/208 20171115 15.11.2017 Inngående brev Søknad om TT-kort *****
2017/3879 20171115 15.11.2017 Utgående brev Innsyn Hanne Eriksen
2017/5038 20171115 15.11.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/5038 20171115 15.11.2017 Utgående brev Intervju *****
2010/2900 20171115 15.11.2017 Inngående brev Til orientering - oversikt over andel vaksinerte med HPV-vaksine Unge Kvinner født 1991 til 1996 NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI
2008/121 20171115 15.11.2017 Inngående brev Klage Undervisning ***** ***** *****
2017/5375 20171115 15.11.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/3 20171115 15.11.2017 Inngående brev Boligsoneparkering - søknad Thomas Urmanavicius
Versjon:5.2.2