eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1060 20190320 20.03.2019 Utgående brev Korrigering av tidligere svar på søknad - spredning av avløpsslam - 180/0015 - Bøveien 10 Svein Anders Bakke
2019/1205 20190320 20.03.2019 Utgående brev Referat fra forhåndskonferanse Asbjørn Ingeberg
2019/1657 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2019/1127 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Rapporter for tiltak som har mottatt tilskudd av kulturmidlene.
2017/6543 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2018/3934 20190320 20.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding på utkast til rapport fra fylkesmannen- tilsyn med tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2015/6548 20190320 20.03.2019 Inngående brev Permisjonssøknad *****
2017/2892 20190320 20.03.2019 Utgående brev Brev med vedlegg angående ordensanmerkninger *****
2017/2890 20190320 20.03.2019 Utgående brev Brev med vedlegg angående ordensanmerkninger *****
2019/1587 20190320 20.03.2019 Inngående brev Svar på varsel *****
2019/1753 20190320 20.03.2019 Inngående brev VARSEL- Regressvarsel - Skade 3. mars 2019 - Tilbakeslag hos Qefsere Merovci, B R A Veien 106 A IF
2018/3676 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale Halden kommune - vikariat *****
2019/1754 20190320 20.03.2019 Inngående brev Følgebrev Kostnadsdeling mellom Bufetat og Halden kommune - ***** ***** ***** ***** *****
2018/165 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale Halden kommune - vikariat *****
2017/2347 20190320 20.03.2019 Inngående brev Arbeidsavtale Halden kommune - engasjement *****
2019/1754 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kostnadsdeling mellom Halden kommune og Bufetat - ***** ***** *****
2017/1275 20190320 20.03.2019 Utgående brev Vedr. Pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg - Redegjørelse om krav til tilknytning til offentlig avløpsledning via privat overføringsledning Henning Pålsson
2019/1754 20190320 20.03.2019 Inngående brev Anmodning om aksept av ansvars- og kostnadsdeling mellom Bufetat og Halden Kommune - ***** ***** *****
2019/1754 20190320 20.03.2019 Inngående brev Notat - ***** ***** ***** *****
2009/7592 20190320 20.03.2019 Inngående brev Årsmøte i Halden Turist Anne Vik
2019/31 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/943 20190320 20.03.2019 Saksframlegg/innstilling Tilskudd til festivaler og arrangementer 2019
2018/6261 20190320 20.03.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 14.03.19 *****
2017/6023 20190320 20.03.2019 Inngående brev Avslutning av tilsynssak FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2019/410 20190320 20.03.2019 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 Harry André Aam Hanssen
2014/4333 20190320 20.03.2019 Inngående brev Søknad på tilbakeføring av skattetrekkskonto *****
2017/3340 20190320 20.03.2019 Inngående brev Innhenting av informasjon *****
2019/1772 20190320 20.03.2019 Inngående brev Innhenting av informasjon *****
2019/1771 20190320 20.03.2019 Inngående brev Foreløpig svar - Klage på vedtak om støttekontakt FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2008/3279 20190320 20.03.2019 Inngående brev Kopi - NAV har forlenget arbeidsavklaringspenger *****
2019/756 20190320 20.03.2019 Inngående brev Krav om sammenføying av gnr./bnr. 37/92 og 93 adv. Grindstad & co
2017/3471 20190320 20.03.2019 Inngående brev Informasjon *****
2016/4691 20190320 20.03.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte *****
2018/4647 20190320 20.03.2019 Inngående brev Ber om opplysninger - pågående tilsynssak *****
2019/1463 20190320 20.03.2019 Inngående brev Klage på eiendomsskatt *****
2018/3663 20190320 20.03.2019 Inngående brev Elsykler i kommunen Kommunal-Rapport - Britt Glosvik
2019/1770 20190320 20.03.2019 Inngående brev Ber om at det fattes vedtak i forhold til skolen med refusjonsgaranti *****
2015/4943 20190320 20.03.2019 Utgående brev Studiereise 21.-23 mai Hiof - Egil Herman Norvald
2019/1109 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2017/3558 20190320 20.03.2019 Utgående brev Oversendelse av referat *****
2016/3540 20190320 20.03.2019 Inngående brev Resultatkartlegging for miljø og skogbrukstiltak 2019 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslag *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Trukket *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslag *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslag *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Trukket *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslag *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslag *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslag *****
2018/6365 20190320 20.03.2019 Utgående brev Avslag *****
Versjon:5.2.2