eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/2263 20200528 28.05.2020 Inngående brev Tegninger- Sofienbergveien 1 Knut Haasted Johannessen
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev Ang Drøftning Delta Halden Kommune - Annveig Lydia Stene
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Inngående brev Ang Drøftning Fagforbundet Halden Kommune - Bente Helle Quanfouh
2020/2631 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2020/919 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2020/1100 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2466305 59347317 *****
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedrørende oppsigelse av stilling *****
2020/2713 20200528 28.05.2020 Inngående brev 098/0456 - Irisveien 5 - Graving og utskiftning av stikkledning for avløp VANEBO AS
2018/5461 20200528 28.05.2020 Inngående brev Kjøpekontrakt *****
2019/2717 20200528 28.05.2020 Inngående brev Befaringsrapport *****
2016/4493 20200528 28.05.2020 Inngående brev Veiforhold - Brattliveien Mergim Tahiri
2020/2715 20200528 28.05.2020 Inngående brev 063/0002 - Østre Lie - Fradeling av felles adkomstvei HALDEN KOMMUNE
2020/999 20200528 28.05.2020 Inngående brev Aksept av stilling *****
2012/2088 20200528 28.05.2020 Inngående brev Angående møte *****
2017/6706 20200528 28.05.2020 Inngående brev Aksept av stilling *****
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Utgående brev Søknad om TT-kort - Fornyelse *****
2020/2390 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon vanningsrestriksjoner Christer Nihlwing
2013/9107 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss *****
2019/4885 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 *****
2020/1988 20200528 28.05.2020 Utgående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven kap. V, §19a *****
2020/2728 20200528 28.05.2020 Utgående brev Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste. *****
2020/2390 20200528 28.05.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon vanningsrestriksjoner Tore Wennevold
2020/2731 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedrørende grenseoppgang Svein H Bakke m.fl.
2020/104 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedrørende dato for behandling av bevillinger til ny bevillingsperiode 2020-2024. Ringnes AS
2019/3565 20200528 28.05.2020 Utgående brev Matrikkelbrev 69/613, kvittering digital tinglysing og grunnbøker Mariann Støle og Lars Petter Engen
2020/1955 20200528 28.05.2020 Inngående brev Byggesak - Forespørsel om status på sak Thor - Ole Borgen
2020/2390 20200528 28.05.2020 Utgående brev Dispensasjon fra vanningsrestiksjoner. Morten Kjølbo
2019/6286 20200528 28.05.2020 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Utgående brev Søknad om TT-kort *****
Ingen tilgang 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svar på anmodning om forhåndskonferanse TAKSTFAG AS
2019/5174 20200528 28.05.2020 Inngående brev Krav om innsyn i bekymringsmeldinger Stenrød Barnehage
2018/3008 20200528 28.05.2020 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2020/2021 *****
2020/1053 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2466755 59355359 *****
2020/1053 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2020/2523 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2497957 59350753 *****
2020/2091 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2503777 59354663 *****
2020/2463 20200528 28.05.2020 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2020/2463 20200528 28.05.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2511019 59351309 *****
2016/2119 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Akson - Intensjonserklæring
2020/2721 20200528 28.05.2020 Inngående brev Høringsbrev - Forslag om å gjøre HTTPS som obligatorisk standard for offentlig forvaltning DIGITALISERINGSDIREKTORATET
2020/1389 20200528 28.05.2020 Utgående brev Arbeidsavtale, engasjement *****
2020/1373 20200528 28.05.2020 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 FYR OG FLAMME AS
2013/4420 20200528 28.05.2020 Utgående brev Elevsamtale våren 2020 *****
2019/5791 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Oppdatering av økonomireglement 2. gangs behandling
2020/1769 20200528 28.05.2020 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 *****
2020/2690 20200528 28.05.2020 Utgående brev Orientering om kontroll av avløpsstikkledninger i Kornsjøveien Marit Winther-Janson m.fl.
2011/2176 20200528 28.05.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering *****
2020/1061 20200528 28.05.2020 Utgående brev Oversendelse til fylkesinstans VIKEN FYLKESKOMMUNE
2016/729 20200528 28.05.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester § 6-4 *****
2020/1805 20200528 28.05.2020 Saksframlegg/innstilling Forskrift om eneretter for drosjetransport i Viken - høring.
Versjon:5.2.2