eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4227 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2361371 56665023 *****
2019/4565 20190914 14.09.2019 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2019/4565 20190914 14.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2373399 56661639 *****
2019/4227 20190914 14.09.2019 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2018/1194 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale engasjement 01.09 - 31.10.2019 *****
2009/1858 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bekreftelse på konstituering *****
2019/385 20190913 13.09.2019 Utgående brev Melding om elevs fravær som kan skyldes utenlandsopphold *****
Ingen tilgang 20190913 13.09.2019 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 NORMEST, MATEUSZ BANDROWSKI
2019/1551 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling 01.09 - 31.12.2019 *****
2018/6328 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast stilling fom 01.09.2019 *****
2019/3243 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting fom 15.08.2019 *****
2019/4551 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forhåndsfastsetting 2019 *****
2019/4566 20190913 13.09.2019 Inngående brev Bekreftelse/ legeerklæring *****
2019/31 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2019/3543 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilsvar til fylkesnemnda i Østfold *****
2019/3733 20190913 13.09.2019 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 *****
2019/3733 20190913 13.09.2019 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 *****
2019/3733 20190913 13.09.2019 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 *****
2019/4172 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2009/4839 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale engasjement 17.06 - 30.09.19 *****
2017/3751 20190913 13.09.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2019/3271 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling 01.09 - 31.12.2019 *****
2014/1818 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling 01.04 - 31.12.19 *****
2015/6832 20190913 13.09.2019 Inngående brev Korrigering av referat *****
2019/4508 20190913 13.09.2019 Utgående brev Totalentreprisekontrakt - NS 8407 *****
2018/3813 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fas tilsetting 01.09.2019 *****
2014/4477 20190913 13.09.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale-vikariat *****
2019/1007 20190913 13.09.2019 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2019/3958 20190913 13.09.2019 Utgående brev Varsel om mangler. EttTrinn Egil-Andre W Pedersen
2017/346 20190913 13.09.2019 Utgående brev Oppfølging *****
2019/4231 20190913 13.09.2019 Inngående brev Kulturmidler til kunst- og kulturformål KORNSJØ OG OMEGN VELFORENING
2019/3733 20190913 13.09.2019 Utgående brev Invitasjonsbrev til intervju 1 *****
2019/4172 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2357959 56660417 *****
2019/4172 20190913 13.09.2019 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2019/3715 20190913 13.09.2019 Utgående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp *****
2018/2610 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale engasjement 01.09 - 31.10.2019 *****
2012/370 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale Halden kommune-fast tilsetting *****
2019/1684 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale fast tilsetting fom 12.08.2019 *****
2015/3343 20190913 13.09.2019 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling 01.09.19 - 31.03.20 *****
2019/4556 20190913 13.09.2019 Inngående brev Bekreftelse av fordringsanmeldelse *****
2017/3616 20190913 13.09.2019 Utgående brev Melding om bekymring rundt elevers adferd. *****
2019/4463 20190913 13.09.2019 Inngående brev Melding fra leverandør - Spørsmål til utlysningen Asak dagsenter *****
2019/4561 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forhåndsfastsetting 2018 *****
2019/4460 20190913 13.09.2019 Utgående brev Kunngjøring - Kjøp av prosjekteringsgruppetjenester til Halden Helsehus Doffin m.fl.
2011/4453 20190913 13.09.2019 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse STENSETH GRIMSRUD ARKITEKTER AS
2015/756 20190913 13.09.2019 Utgående brev Innkalling til samarbeidsmøte 14.10.19 *****
2019/4549 20190913 13.09.2019 Inngående brev Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2018 *****
2015/4519 20190913 13.09.2019 Inngående brev Søknad om elevpermisjon 07.10.19 - 08.10.19 *****
2019/4555 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forhåndsfastsetting 2019 *****
2019/3283 20190913 13.09.2019 Inngående brev Forslag til frivillig endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven *****
Versjon:5.2.2