eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/2405 20170624 24.06.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/2405 20170624 24.06.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/2405 20170624 24.06.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/2405 20170624 24.06.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/2405 20170624 24.06.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/3314 20170624 24.06.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/3314 20170624 24.06.2017 Inngående brev Søknad *****
2015/3230 20170624 24.06.2017 Inngående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2017/2018 *****
2017/2405 20170624 24.06.2017 Utgående brev Avslag *****
2017/3031 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad på samlingsstyrerstilling i Kunst- og håndverk, tegning / tekstil. *****
2010/1002 20170623 23.06.2017 Utgående brev Årsrapport spesialundervisning *****
2017/3055 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om nekt godskriving forskuddstrekk *****
2017/763 20170623 23.06.2017 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsavtale. *****
2017/3367 20170623 23.06.2017 Utgående brev Tilbud om stilling som tospråklig lærer- engasjement *****
2016/4680 20170623 23.06.2017 Utgående brev Ønske om omvalg *****
2008/2376 20170623 23.06.2017 Utgående brev Refusjonskrav - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter *****
2017/34 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedr. parkeringsbot - oversendelse av saksnummer Van Arnhem Mathilda
2017/2763 20170623 23.06.2017 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** *****
2013/1391 20170623 23.06.2017 Inngående brev Tidsbegrenset Arbeidsavtale - Engasjement *****
2017/112 20170623 23.06.2017 Inngående brev Tidsbegrenset Arbeidsavtale - Engasjement *****
2011/7717 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2017 / 2018 *****
2015/4283 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2017 / 2018 *****
2017/3401 20170623 23.06.2017 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsavtale. *****
2013/626 20170623 23.06.2017 Utgående brev Årsrapport 2016/2017 *****
2016/5955 20170623 23.06.2017 Utgående brev Tillatelse - Igangsettingssøknad Prokon Entrepenør AS
2015/6229 20170623 23.06.2017 Utgående brev Tillatelse - Igangsettingssøknad Rambøll Norge AS m.fl.
2013/4753 20170623 23.06.2017 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 Sverre Caspersen AS
2015/100 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisng for skoleåret 2017 / 2018 *****
2012/2240 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2017 / 2018 *****
2014/4373 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2017/2018 *****
2014/4147 20170623 23.06.2017 Utgående brev Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2017 - 2018 *****
2017/573 20170623 23.06.2017 Utgående brev Rapport grunnleggende norsk våren 2017 *****
2016/501 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad om å få fortsette på skole *****
2017/2951 20170623 23.06.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-3. DR ING A AAS-JAKOBSEN AS
2017/1223 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/1223 20170623 23.06.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/1223 20170623 23.06.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/1223 20170623 23.06.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/1223 20170623 23.06.2017 Utgående brev Intervju *****
2017/3314 20170623 23.06.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/2483 20170623 23.06.2017 Utgående brev Tinglysning av skjøte STATENS KARTVERK
2013/4494 20170623 23.06.2017 Inngående brev Flyttemelding - ettersending av dok fra tidligere skole *****
2011/7228 20170623 23.06.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte *****
2017/3552 20170623 23.06.2017 Inngående brev 098/1713 - Atomveien 20 B og C - Grensepåvisning Valbon Dakaj
2012/4281 20170623 23.06.2017 Utgående brev Oppsigelse av arbeidsavtale. *****
2009/4955 20170623 23.06.2017 Inngående brev Tidsbegrenset Arbeidsavtale - Engasjement *****
2009/5525 20170623 23.06.2017 Inngående brev Tidsbegrenset Arbeidsavtale - Engasjement *****
2017/3506 20170623 23.06.2017 Inngående brev Forhåndsfastsetting 2016 og 2017 *****
2017/3027 20170623 23.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale Halden kommune - Fast tilsetting *****
2017/492 20170623 23.06.2017 Inngående brev Arbeidsavtale Halden kommune - vikariat *****
Versjon:5.2.2