eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2013/7204 20181212 12.12.2018 Inngående brev Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
2015/1425 20181212 12.12.2018 Inngående brev Innspill til kommuneplanrulleringen ADVOKATFIRMAET RÆDER AS
2018/3683 20181212 12.12.2018 Inngående brev Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2019 KULTURDEPARTEMENTET
2009/6379 20181212 12.12.2018 Inngående brev Protokoll Halden Næringsråd julemøte Else-Marie A Guldahl
2011/6823 20181212 12.12.2018 Inngående brev Turbøker Roger Prang
2018/4491 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest Lindhaugen - Berit Svendsen
2018/3739 20181212 12.12.2018 Inngående brev Oreid 2 Innspill til Overvik Utvikling fra Øberg og Omegn Vel Øberg og Omegn Vel, Styret ved Steinar Løberg og Therese Staahl Paulsen
2018/68 20181212 12.12.2018 Utgående brev Søknad om TT-kort *****
2018/947 20181212 12.12.2018 Inngående brev Bjerkeveien 5 - Tilstandskontroll og tømming av oljetanker NORSK SPESIALOLJE AS
2018/947 20181212 12.12.2018 Inngående brev Båstadlundveien 7 - Tilstandskontroll og tømming av oljetanker NORSK SPESIALOLJE AS
2017/3699 20181212 12.12.2018 Inngående brev Reviderte tegninger Dagfinn Haarbye
2018/6210 20181212 12.12.2018 Inngående brev Meldeskjema for uttak av foreldrepermisjon *****
2018/68 20181212 12.12.2018 Utgående brev Søknad om TT-kort *****
2018/2404 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest TAKSTFAG AS
2014/194 20181212 12.12.2018 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Mette Lie
2018/148 20181212 12.12.2018 Inngående brev 062/0689 - Egenerklæringer om konsesjonsfrihet Arne Brynildsen
2018/6116 20181212 12.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast tilsetting *****
2015/3407 20181212 12.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - engasjement *****
2009/475 20181212 12.12.2018 Utgående brev Innkalling til medbestemmelsesmøte 3.12.18 Lisbeth Jorun Torp m.fl.
2018/1474 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Kraftnettet - klager - eiendomsskattakst - pga. HR dom Statnett II
2018/1474 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Klage - eiendomsskatt - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/5909 20181212 12.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale 01.11 - 25.11.18 *****
2018/1474 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Fornyet behandling - klage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/888 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Statsbudsjettet 2019 - forslaget til endringer i eiendomsskatteloven
2018/5472 20181212 12.12.2018 Utgående brev Søknad om TT-kort *****
2012/1141 20181212 12.12.2018 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift DELOITTE AS
2009/4609 20181212 12.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat *****
2018/6056 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2017/5533 20181212 12.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Fast tilsetting *****
2017/4697 20181212 12.12.2018 Utgående brev Svar på henvendelse Torstein Kallåk
2018/888 20181212 12.12.2018 Saksframlegg/innstilling Maskinskatten utgår - prinsipper for omtakseringen til næringseiendom.
2018/3 20181212 12.12.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2018/17 20181212 12.12.2018 Inngående brev Dekning av utgifter for alternativ mottaksplassering - utbetaling ved opphør av avtalen UTLENDINGSDIREKTORATET
2018/1468 20181212 12.12.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsarena Kulturdepartementet
2018/1468 20181212 12.12.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til nyskapende aktivitetsarena Sparebankstiftelsen i Halden v/daglig leder
2018/4978 20181212 12.12.2018 Utgående brev Svar: Studiestøtte *****
2015/6692 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2017/4790 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2018/1722 20181212 12.12.2018 Utgående brev Opprydding i heftelser før sammenføying av eiendommer Ole A Opheim Sønstegaard
2018/6209 20181212 12.12.2018 Inngående brev Fritak for vurdering med karakter og fritak fra eksamen i norsk sidemål *****
2016/2581 20181212 12.12.2018 Inngående brev Halden kommune - Af Gruppen Norge AS m.fl. Halden Tingrett
2017/6169 20181212 12.12.2018 Inngående brev Kjennelse *****
2018/6212 20181212 12.12.2018 Inngående brev Søknad om ulønnet permisjon *****
2018/947 20181212 12.12.2018 Inngående brev Isebakkveien 161 - Tilstandskontroll og tømming av oljetanker NORSK SPESIALOLJE AS
2018/5759 20181212 12.12.2018 Inngående brev Flyttemelding *****
2018/3300 20181212 12.12.2018 Inngående brev Innsending av budsjett for 2019 og økonomiplaner 2019-2022 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2014/5661 20181212 12.12.2018 Inngående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2018/226 20181212 12.12.2018 Inngående brev 017/0023 - Gamle Svinesundsvei - Basestasjon for mobilkommunikasjon, nabovarsel TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS
2015/3999 20181212 12.12.2018 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold - Gjerningsdato 03.12.18 ØST POLITIDISTRIKT
2017/4048 20181212 12.12.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - fast tilsetting *****
Versjon:5.2.2