eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/7193 20170428 28.04.2017 Inngående brev Melding av behov for hjelp og bistand for tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne Barnehageloven §19 *****
2016/6059 20170428 28.04.2017 Inngående brev Melding av behov for hjelp og bistand for tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne Barnehageloven §19 *****
2013/1832 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknadskjema elevpermisjon fra og med 01-05 til og med 22-05-2017.(15 dager) *****
2017/696 20170428 28.04.2017 Inngående brev Vedr. henvisning til PP-tjenesten *****
2017/807 20170428 28.04.2017 Inngående brev Vedr. henvisning til PP-tjenesten *****
2015/4283 20170428 28.04.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 *****
2017/2437 20170428 28.04.2017 Inngående brev Tilbakemelding på henvisning *****
2012/2690 20170428 28.04.2017 Inngående brev Møteinnkalling torsdag 4.mai 2017 *****
2017/1498 20170428 28.04.2017 Inngående brev Oversendelse av papirer Barnevernstjensten, Halden kommune
2016/2717 20170428 28.04.2017 Inngående brev Vitneinnkalling *****
2012/5763 20170428 28.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - fast tilsetting *****
2016/6161 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad om skyss *****
2016/5416 20170428 28.04.2017 Inngående brev Avslutning av tilsynssak - ikke brudd på helse- og omsorgstjenesteloven FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2015/5201 20170428 28.04.2017 Inngående brev Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 *****
2009/1379 20170428 28.04.2017 Inngående brev Svar på tilsynsrapport HOTELLDRIFT HALDEN AS
2017/2431 20170428 28.04.2017 Inngående brev Melding av behov for hjelp og bistand for tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne *****
2015/1837 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad om skolebytte *****
2015/628 20170428 28.04.2017 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter NAV skanning
2013/752 20170428 28.04.2017 Inngående brev Oversender herved TRF skjema *****
2015/628 20170428 28.04.2017 Utgående brev Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter NAV skanning
2009/1375 20170428 28.04.2017 Inngående brev Ny tilbakemelding tilsynsrapport ved Halden videregående skole, Porsnesbakken 12 (Gnr. 66 Bnr. 244-245). ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE ,eiendomsseksjonen
2015/480 20170428 28.04.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte 21.04.17 *****
2009/3872 20170428 28.04.2017 Utgående brev Oppfølging *****
2010/285 20170428 28.04.2017 Inngående brev Uttalelse fra BUPP *****
2016/4163 20170428 28.04.2017 Inngående brev Avlysning av dialogmøte *****
2016/3527 20170428 28.04.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - fast tilsetting/endring *****
2017/2430 20170428 28.04.2017 Inngående brev Leieavtale - Leie av grunn i Rødsparken STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
2017/2048 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/2048 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/2158 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad *****
2017/2158 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/2158 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/2158 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/2158 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/2158 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/2158 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bekreftelse *****
2017/942 20170428 28.04.2017 Inngående brev Svar på tilbud om fast lærerstilling i Halden kommune *****
2008/3018 20170428 28.04.2017 Utgående brev Vedr. "frikjøp" for leder og ordning for ny leder fra 01.08.17 Utdanningsforbundet Halden
2017/2424 20170428 28.04.2017 Utgående brev Olleveien 1 - søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel i egen boenhet 'pm@ohlgren.no'
2017/3 20170428 28.04.2017 Inngående brev Boligsoneparkering - søknad Malin Therese Berg Fluske
2017/2425 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2017/2038 20170428 28.04.2017 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring for 2016/2017 *****
2017/2040 20170428 28.04.2017 Utgående brev Vedtak om særskilt språkopplæring 2016/2017 *****
2017/1193 20170428 28.04.2017 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 Kim Arild Trollnes
2015/6757 20170428 28.04.2017 Utgående brev Svar på søknad om avtale om overføring av ferie *****
2017/2392 20170428 28.04.2017 Inngående brev Søknad om tillatelse til saluttering i Torpedalen 7. juni Vegar Johansen
2017/5 20170428 28.04.2017 Utgående brev Spørsmål om parkeringskort for forflytningshemmede *****
2017/2392 20170428 28.04.2017 Inngående brev Kart over området, Veggesdal skanse Vegar Johansen
2017/2392 20170428 28.04.2017 Inngående brev Reglementer Fredriksten Artillerie Compagnie Vegar Johansen
2017/2433 20170428 28.04.2017 Inngående brev 037/0067 - Svinesundparken 10 A-G - Tilbygg til toll-lager ARCHUS ARKITEKTER AS
Versjon:5.2.2