eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1100 20200405 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2020/919 20200405 05.04.2020 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2020/919 20200405 05.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2462767 58133243 *****
2020/1100 20200405 05.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2466305 58888543 *****
2020/998 20200404 04.04.2020 Utgående brev Avslagsbrev søknad *****
2020/1053 20200404 04.04.2020 Inngående brev Søknad og CV - stilling 2466755 58881435 *****
2020/1053 20200404 04.04.2020 Utgående brev Svarbrev søknad mottatt *****
2008/4158 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 172/1 i Halden (3001) Lisbeth Dramstad Rekdal
2017/4294 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2020-2021 *****
2008/4158 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 184/8 i Halden (3001) MORTEN KRISTIANSEN
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon om driftsstatus i Bufetat, region øst, uke 14 NTL BUFDIR OG BUFETAT
2008/3955 20200403 03.04.2020 Inngående brev Stipend til minoritetsspråklige lærere 2020 -frist 15. april UTDANNINGSDIREKTORATET
2010/2277 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om arrangement - Døgnkontinuerlig drift av Stangeløkka barnehage 08.04.2020-11.04.2020 ØST POLITIDISTRIKT
2009/2646 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Høring: Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunale politiske råd-
2019/477 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Forslag til Detaljregulering for Torpedalsveien 55 - 2. gangs behandling og egengodkjenning
2019/2300 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om arrangement - Døgnkontinuerlig drift av Stangeløkka barnehage 08.04.2020-11.04.2020 ØST POLITIDISTRIKT
2019/1355 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest NRV Prosjektering
2008/4158 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 120/1 i Halden (3001) Kristoffer Hauge
2009/6434 20200403 03.04.2020 Inngående brev Svar på henvendelse vedr. vinkurs på facebook og reklameforbudet HELSEDIREKTORATET
2018/6379 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder *****
2017/5186 20200403 03.04.2020 Inngående brev Melding om saksbehandlingstid - 21/154 - Bybakken 49 - Halden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2019/5801 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding til offentlig melder *****
2017/4215 20200403 03.04.2020 Inngående brev Sakkyndig vurdering for behov for spesialundervisning *****
2020/1930 20200403 03.04.2020 Inngående brev 196/0082 - Sofienbergveien 2 - Nybygg av enebolig JAN ANDERSEN & SØNN AS BYGG OG TØMRERMESTER
2020/1923 20200403 03.04.2020 Inngående brev 062/0526 - Major Forbudsgate 26 - Separering av overvannsledning Park og Anlegg AS
2019/4222 20200403 03.04.2020 Inngående brev Tilbakemelding til melder *****
2008/2124 20200403 03.04.2020 Inngående brev Årsmelding ØKUS 2019 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS)
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Covid-19 ¿ Orientering om Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet HELSEDIREKTORATET
2020/1924 20200403 03.04.2020 Inngående brev Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - regionalt næringsområde på Svinesundplatået Salutaris Eiendom AS Olav Illøkken
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon fra Berg Sparebank vedrørende Koronakrisen. Berg-Sparebank
2019/2300 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om arrangement - Tistedalen TIF - Halden - Fotballturnering - 28 - 29 og 30.08.2020 ØST POLITIDISTRIKT
2020/1498 20200403 03.04.2020 Utgående brev Anke på vedtak- 021/0102- Korterødveien 69 - svar Jan Tore Dreier
2018/6004 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedtak på skoleskyss for skoleåret 2020/2021 *****
2008/2850 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedrørende søknad om arrangement - Tistedalen TIF - Halden - Fotballturnering - 28 - 29 og 30.08.2020 ØST POLITIDISTRIKT
2020/1926 20200403 03.04.2020 Inngående brev 141/0008 - Busterudkleiva 37 -Søknad om fradeling HR PROSJEKT AS
2020/1221 20200403 03.04.2020 Inngående brev Halden - 235/1 - Ørsjøen - Søknad om dispensasjon for å legge vann - og avløpsledning opp til Buerskogen hyttefelt - Uttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
2020/894 20200403 03.04.2020 Inngående brev Opplysninger om tiltakets BRA med mer SG Arkitekter AS
2020/353 20200403 03.04.2020 Inngående brev 098/1578 - Opalveien 9 - Nabovarsel TAKSTFAG AS
2020/1287 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pp8645, SakId=326926) *****
2020/1056 20200403 03.04.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=rkqq4b, SakId=324979) *****
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
2019/1001 20200403 03.04.2020 Inngående brev Meldeskjema slam Erik Hauge Transport AS
2020/888 20200403 03.04.2020 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=rk3pa5, SakId=313823) *****
2018/3999 20200403 03.04.2020 Inngående brev Godkjent søknad om godskrivning i læretiden - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2008/2124 20200403 03.04.2020 Saksframlegg/innstilling Årsmelding 2019 ØKUS
2019/3329 20200403 03.04.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat *****
2020/1475 20200403 03.04.2020 Inngående brev Brev til kommuner orientering om endrede rammer 8. mai FORSVARSDEPARTEMENTET
2020/1928 20200403 03.04.2020 Inngående brev Oppsigelsesmelding *****
2019/6359 20200403 03.04.2020 Inngående brev Klage *****
2020/1927 20200403 03.04.2020 Inngående brev Søknad om tiltak (deling av eiendom) Stein Michael Holt
Versjon:5.2.2