eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/4872 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknadsskjema elevpermisjon *****
2015/4209 20170922 22.09.2017 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Sverre Caspersen AS
2012/3249 20170922 22.09.2017 Utgående brev Referat fra ansvarsgruppemøte 24.08.17 *****
2012/5007 20170922 22.09.2017 Inngående brev Permisjonssøknad *****
2014/1856 20170922 22.09.2017 Inngående brev Bekreftelse på fravær *****
2012/3160 20170922 22.09.2017 Inngående brev Referat fra dialogmøte *****
2017/3463 20170922 22.09.2017 Inngående brev Påminnelse *****
2014/5703 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport - Tryggheim barnehage Tryggheim barnehage
2012/5007 20170922 22.09.2017 Utgående brev Svar på permisjonssøknad *****
Ingen tilgang 20170922 22.09.2017 Utgående brev Matrikkelbrev 219/10 Kolbjørn Hembre
2011/2013 20170922 22.09.2017 Utgående brev Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2017/2018 *****
2017/3879 20170922 22.09.2017 Utgående brev Svar på forespørsel vedrørende inngjerding av eiendom i Nesbukta Andrè Waldorff
2017/34 20170922 22.09.2017 Utgående brev Klage på parkeringsbot Eivin Sannes
2017/3879 20170922 22.09.2017 Utgående brev Svar på forespørsel vedrørende tolkning av friluftsloven Jostein Stø
2017/4921 20170922 22.09.2017 Utgående brev Melding om ***** 21/9-17 *****
2017/4921 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tiltaksplan ***** ***** *****
2017/34 20170922 22.09.2017 Utgående brev Klage på parkeringsavgift Bjorn Lie
2017/34 20170922 22.09.2017 Utgående brev Klage på parkeringsbot Rebecca Elboth
2014/3325 20170922 22.09.2017 Utgående brev Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2017/2018 *****
2016/1173 20170922 22.09.2017 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Vital Bygg AS
2017/3543 20170922 22.09.2017 Utgående brev Bygg Tillatelse til tiltak, pbl § 20-4 m DISP. Ole-Jørgen Haugen
2017/4625 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl §20-4 Norconsult AS
2017/4670 20170922 22.09.2017 Utgående brev VA tillatelse til tiltak VVS Installatøren AS
2015/5560 20170922 22.09.2017 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling 24.07 - 31.10.2017 *****
2017/3777 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tilbud om stilling *****
Ingen tilgang 20170922 22.09.2017 Utgående brev COS (Circle of Security)- opplæring. Wanja Brattli m.fl.
2017/3879 20170922 22.09.2017 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - Vedrørende forholdene på Nestangen Jon Gimmingsrud
Ingen tilgang 20170922 22.09.2017 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Statens kartverk tinglysing
2017/4861 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tilbud om stilling *****
2017/3723 20170922 22.09.2017 Inngående brev Fylkesmannens avgjørelse i klagesak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2017/5 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/85 20170922 22.09.2017 Inngående brev Vannmålerskjema 020/0038 - Korterødveien 2 F. Jørgensen AS
2011/5397 20170922 22.09.2017 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon 28.09.17 - 29.09.17 *****
2017/5 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/3879 20170922 22.09.2017 Utgående brev Svar på brev datert 25.07.2017 vedrørende ferdsel over gnr. 97/bnr. 3 i Halden - Nesbukta Advokatfirmaet Grindstad & Co v. Advokat Thormoda Bjerkholt
Ingen tilgang 20170922 22.09.2017 Utgående brev Brev med vedlegg angående ordensanmerkninger *****
2016/762 20170922 22.09.2017 Utgående brev Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl §20-4 Erita Thaqi
2016/6645 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknadsskjema elevpermisjon *****
2015/6692 20170922 22.09.2017 Utgående brev Søknadsskjema elevpermisjon *****
2017/629 20170922 22.09.2017 Inngående brev 159/0172 - Berglyveien 21 - Overbygg til platting med liten redskapsbod og Iekestue Ronny Stolen Tollefsen m.fl.
2017/4004 20170922 22.09.2017 Inngående brev Arbeidsavtale - fast tilsetting *****
2014/2067 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om ferdigattest Ole-Johnny Solvang
2017/5 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2017/2763 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om redusert oppholdsbetaling barnehageåret 2016/2017 - ***** ***** ***** ***** *****
2013/1424 20170922 22.09.2017 Utgående brev Halden regulering - Kommentar til merknader etter 1-gangs høring Per Christensen
2011/5397 20170922 22.09.2017 Inngående brev Svar på søknad om elevpermisjon 28.09.17 - 29.09.17 *****
2017/85 20170922 22.09.2017 Inngående brev Vannmålerskjema - Korterødveien 8 - 020/0052 F. Jørgensen AS
2017/5 20170922 22.09.2017 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2013/2732 20170922 22.09.2017 Inngående brev Møtereferat *****
2017/3553 20170922 22.09.2017 Inngående brev Samarbeidsmøte *****
Versjon:5.2.2