eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1956 20180422 22.04.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/2142 20180422 22.04.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/213 20180421 21.04.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/2366 20180421 21.04.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/2142 20180421 21.04.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/2142 20180421 21.04.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/2372 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad av funksjoner ved Kongeveien skole for skoleåret 2018 / 2019 *****
2016/6913 20180420 20.04.2018 Inngående brev 005/0078 - Ingerila 55 - Søknad om ferdigattest Alf Tore Danielsen
2018/2372 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om teamkoordinator for 5 -7 trinn ved Kongeveien skole for skoleåret 2018 / 2019 *****
2018/226 20180420 20.04.2018 Inngående brev 141/0343 - BRA veien 55 - Nabovarsel LOF ARKITEKTER AS
2018/2372 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad av funksjon teamkorrdinator 5.-7. trinn, kulturkontsakt og samlingsstyrer musikk ved Kongeveien skole for skoleåret 2018 / 2019 *****
2017/3698 20180420 20.04.2018 Inngående brev 037/0078 - Svinesundparken 8 - søknad om igangsettingstillatelse LINJE ARKITEKTUR AS
2015/6170 20180420 20.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2010/2918 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om arrangement Gimle skole
2018/2418 20180420 20.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2015/816 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon 24.04.18-25.04.18 *****
2015/816 20180420 20.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon 24.04.18-25.04.18 *****
2015/445 20180420 20.04.2018 Inngående brev Høring: Regional planstrategi for Østfold (2016-2019) - revidert versjon Østfold fylkeskommune
2018/750 20180420 20.04.2018 Utgående brev Bekreftelse viltpåkjørsel - Bjørn Øyvind Hansen Bjørn Øivind Hanssen
2018/1232 20180420 20.04.2018 Utgående brev Svar - regresskrav - tilbakeslagsskade den 30.01.2018 - Hofgårdløkkveien 20 - 343407460465 Sparebank1 - Mail-In database for Regress/Ansvar
2017/4386 20180420 20.04.2018 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 TØMRERFIRMA ERIKSSON & ANDERSEN AS
2018/1779 20180420 20.04.2018 Inngående brev Opplysninger om parkering Rambøll AS
2015/267 20180420 20.04.2018 Utgående brev Overgang til nytt system *****
2017/6699 20180420 20.04.2018 Inngående brev Aksept av stilling *****
2014/3896 20180420 20.04.2018 Inngående brev Tilskudd til psykologer. 2.utlysning - Fylkesmannen i Østfold FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2008/1577 20180420 20.04.2018 Utgående brev Utsatt frist for tilbakemelding på tilsynsrapport HALDEN KOMMUNE v/Solfrid Ramdal
2018/2398 20180420 20.04.2018 Utgående brev Tilsyn - økonomisk - Klengstua barnehage - Seraphin AS KLENGSTUA AS
2018/2395 20180420 20.04.2018 Inngående brev 136/0011 - Siljedalen, Rokke - Søknad om byggetillatelse Kjell Erling Pedersen
2008/2850 20180420 20.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om arrangement Street and Cruisin Club Halden
2017/6741 20180420 20.04.2018 Inngående brev Tegninger Ole Johnny Skjolden
2018/2397 20180420 20.04.2018 Inngående brev 151/0005 - Øbergveien 10 - Søknad om ferdigattest Monica Torp Borg
2018/1436 20180420 20.04.2018 Inngående brev Forkynningsskjema - prosessfullmektig Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2017/4655 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknadsskjema elevpermisjon fra og med 27-04 til og med 30-04-2018.( 2dager) *****
2012/4800 20180420 20.04.2018 Inngående brev Permisjonssøknad *****
2018/2399 20180420 20.04.2018 Utgående brev Skademelding - til foresatte *****
2018/2404 20180420 20.04.2018 Inngående brev 168/0122 - Brattskottveien 3 - oppføring av halvannen etasje TAKSTFAG AS
2018/2400 20180420 20.04.2018 Utgående brev Henvisning til PPT *****
2012/59 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom *****
2016/2450 20180420 20.04.2018 Inngående brev Oppsigelsesmelding *****
2018/2402 20180420 20.04.2018 Inngående brev 099/0132 - Fosseveien 28 - Grensejustering mot vei HALDEN KOMMUNE v/ Egil Hult
2018/2403 20180420 20.04.2018 Inngående brev 098/0648 - Flintveien 6 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Sami Ismajli
2018/2406 20180420 20.04.2018 Inngående brev 023/0197 -Sjøbyveien 27 - oppføring av redskapsbod Sverre Lien
2014/5288 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2018/1083 20180420 20.04.2018 Inngående brev Bekreftelse på mottatt databehandler- og samarbeidsavtale fra kommunen (PK) NAV Forenklet Oppfølging - Databehandleravtale
2017/4482 20180420 20.04.2018 Utgående brev Registrering i Grunnforurensning - Renseri Kirkegata 28 Christina Kalenderidou m.fl.
2018/2168 20180420 20.04.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK
2018/1220 20180420 20.04.2018 Inngående brev 175/0001 - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord BERGSTRØM GLENN
2016/159 20180420 20.04.2018 Inngående brev Vedtak i klagesak - Fylkesmannen omgjør Halden kommunes tillatelse til fradeling av parsell i forbindelse med innløsning av festetomt gbfnr. 254/0003/001 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2018/2372 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad av samlingstyrer trafikk / skolepatrulje ved Kongeveien skole for skoleåret 2018 / 2019 *****
2018/2372 20180420 20.04.2018 Inngående brev Søknad av funksjon som sosiallærer ved Kongeveien skole for skoleåret 2018 / 2019 *****
Versjon:5.2.2