eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/137 20200114 14.01.2020 Inngående brev Svikt i helse- og omsorgstjenesten - tilbakemnelding på mail Roar Smedsrød
2020/80 20200114 14.01.2020 Inngående brev Forespørsel sertifikatlån 150 000 000 Sb1markets - SBM - Emisjoner
2020/80 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbud 150.000.000[o7l] Kommunalbanken - Tom Fredrik Pehrsen
2020/80 20200114 14.01.2020 Inngående brev Halden kommune: Tilbud om sertifikatlån Handelsbanken - Robert_0xL19Dzvreb0xL19Bz/ROOV02/SHB
2020/80 20200114 14.01.2020 Inngående brev Forespørsel sertifikatlån 150 000 000 Dnb - Marthinsen, Trond Sannes
2020/80 20200114 14.01.2020 Inngående brev Tilbud Danske Bank: Forespørsel sertifikatlån 150 000 000 Danskebank - 4819 DANSKE BANK IG SALES&TRD
2020/74 20200114 14.01.2020 Inngående brev Endring av dato for tilsyn Arbeidstilsynet - Rolfsøn, Lene
2017/1546 20200114 14.01.2020 Inngående brev Status på sak Ha-Halden - Morten Ulekleiv
2020/181 20200114 14.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling 16.12.19 - 31.10.20 *****
2017/6631 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar fra tiltakshaver SIV ING HELGE ANDREASSEN AS
2020/14 20200114 14.01.2020 Utgående brev Krav om dispensasjon K. KOPPERUD BYGG AS
2014/5003 20200114 14.01.2020 Utgående brev Søknad om elevpermisjon 06.02.20 - 07.02.20 *****
2020/188 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2018/3409 20200114 14.01.2020 Utgående brev Møte januar *****
2019/281 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om fri *****
2020/177 20200114 14.01.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkalling 31.10.2019 - 31.10.2020 *****
2015/6442 20200114 14.01.2020 Utgående brev Aktivitetsplan *****
2019/4646 20200114 14.01.2020 Utgående brev Spørsmål - budsjettforslag 2010-2012 Trine-Merethe Høistad
2019/6263 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tilbakemelding på anmodning om opplysninger *****
2015/659 20200114 14.01.2020 Utgående brev Melding om fornyet behov for spesialundervisning *****
2019/6263 20200114 14.01.2020 Utgående brev Notat fra SFO *****
2019/4767 20200114 14.01.2020 Utgående brev Torpumveien 537 - 12/43 Vibeke Steigård Kvanum
2020/104 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Kontrollrapporter høsten 2019 - skjenkebevillinger - salgsbevillinger og tobakkstilsyn.
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev Møte *****
2019/5861 20200114 14.01.2020 Utgående brev Vi trenger flere opplysninger for å behandle saken Ø-BYGG AS
2017/6606 20200114 14.01.2020 Utgående brev Nytt Vedtak spesialundervisning skoleåret 2019/2020 *****
2014/3325 20200114 14.01.2020 Utgående brev Nytt vedtak spesialundervisning skoleåret 2019/ 2020 *****
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 KOLÅS EFTF AS
2008/2350 20200114 14.01.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2019. TRONDHEIM MISJONSKIRKE m.fl.
2020/124 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering om team for innovasjon og digitalisering (ID-team)
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev Bygg Ferdigattest pbl 08, § 21-10 KOLÅS EFTF AS
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tidsbegrenset arbeidsavtale *****
2020/117 20200114 14.01.2020 Utgående brev Søknad om sertifisering som et trygt lokalsamfunn Eva Vaagland, Skafor
2020/103 20200114 14.01.2020 Utgående brev Tillatelse til tilkobling til kommunal spillvannsledning. F JØRGENSEN AS
2015/5289 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Status virtuell avdeling og oppstart av tilbud til pasienter med kroniske lidelser
2020/112 20200114 14.01.2020 Utgående brev Arbeidskontrakt *****
2008/1226 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Statusrapport, Helse og omsorg, 2. halvår 2019
2011/1053 20200114 14.01.2020 Utgående brev Vedrørende pristilbud Mirella Grazyna Jensen
2008/1389 20200114 14.01.2020 Utgående brev Innsyn Amedia - Trine-Merethe Høistad
2018/4823 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Fredriksten festning - Internasjonal kulturarena
2016/3836 20200114 14.01.2020 Utgående brev Lønnskrav *****
2018/3737 20200114 14.01.2020 Utgående brev Innkalling til Personalsamtale *****
2019/31 20200114 14.01.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
2010/2253 20200114 14.01.2020 Utgående brev Driftstøtte - Halden frivilligsentral 2020. HALDEN FRIVILLIGSENTRAL
2019/3211 20200114 14.01.2020 Utgående brev Svar på innsynsbestilling - sak 2019/3211 - JP 16 Trine-Merethe Høistad
2017/4886 20200114 14.01.2020 Utgående brev Innkalling til arbeidsavklaringsmøte *****
2018/1391 20200114 14.01.2020 Saksframlegg/innstilling Status nærings- og sysselsettingsplan for Halden kommune
2020/121 20200114 14.01.2020 Utgående brev Utslippstillatelse gnr/bnr 240/0024 - Enningdalsveien 374 GRAVEHJELPEN RUNAR WALTHER AS
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev Innsynsbegjæring AS HALDEN ARBEIDERBLAD
2019/1378 20200114 14.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon - Ulveforebyggende tiltak Bjørn Ivar Bekkevold
Versjon:5.2.2