eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3823 20200812 12.08.2020 Utgående brev Prosesskriv - oversikt over vitnebeviser Halden kommune
2019/2903 20200812 12.08.2020 Utgående brev Delegering av ordførerens kompetanse Halden tingrett
2018/3228 20200812 12.08.2020 Utgående brev ANKETILSVAR TIL NORGES HØYESTERETT - Ankeutvalget Borgarting lagmannsrett via Aktørportalen
2017/4767 20200812 12.08.2020 Utgående brev Prosesskriv til Halden tingrett Halden tingrett via Aktørportalen
2017/4767 20200812 12.08.2020 Utgående brev Prosesskriv til Halden tingrett Halden tingrett
2019/3018 20200812 12.08.2020 Utgående brev FOS - 2019/2829 - delvis skriftlig, delvis muntlig behandling - dokumentoversikt Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
2018/5858 20200812 12.08.2020 Utgående brev Prosesskriv til Norges Høyesterett - betydningen av lagmannsrettens dom i samværssak Norges Høyesterett
2018/5858 20200812 12.08.2020 Utgående brev Prosesskriv til Norges Høyesterett Norges Høyesterett
2019/2903 20200812 12.08.2020 Utgående brev PROSESSKRIV TIL BORGARTING LAGMANNSRETT Borgarting lagmannsrett via Aktørportalen
2020/2877 20200810 10.08.2020 Inngående brev Oppsigelsesmelding *****
2009/5411 20200810 10.08.2020 Inngående brev Oppsigelsesmelding *****
2019/6387 20200713 13.07.2020 Utgående brev Tildeling - Asfaltarbeider *****
2019/6387 20200713 13.07.2020 Utgående brev Tildeling - Asfaltarbeider *****
2018/2290 20200710 10.07.2020 Utgående brev Referat fra møte 16.08.19 *****
2019/774 20200709 09.07.2020 Utgående brev Intervju læringsmiljøteam. *****
2019/3549 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Amedia - Trine-Merethe Høistad
2019/3987 20200709 09.07.2020 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2019/3987 Løpenr: 27123/2020 Dokument tittel: Foreningen Udda-spillet - protokoll fra styremøte 27. april 2020 Monsterpost -
2019/2036 20200707 07.07.2020 Utgående brev Prosesskriv til Halden tingrett, sakskostnader Forbes Olderøy Halden tingrett
2019/2036 20200707 07.07.2020 Utgående brev Saksomkostninger i forbindelse med søksmål mot kommunen Berit Irene Halvorsen Fjeldstad
2019/2036 20200707 07.07.2020 Utgående brev Sakskostnader Halden tingrett
2015/6978 20200706 06.07.2020 Utgående brev Nytt vedtak om bistand for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven § 19 g *****
2013/1854 20200706 06.07.2020 Utgående brev Advokatbrev til revisor vedrørende regnskapsåret 2019 m.fl.
2015/1237 20200706 06.07.2020 Utgående brev Årsrapport spesialundervisning skoleåret 2019/2020 *****
2015/1425 20200706 06.07.2020 Inngående brev Noen tanker fra velforeningens leder om utbyggingen i Oreid Øberg og Omegn Vel v /Steinar Løberg
2015/1425 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oppropet Nei til utbygging av Oreid 2 Øberg og Omegn Vel v /Steinar Løberg
2015/1425 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskriftskampanjen Nei til utbygging av Oreid 2 Halden - S.Løberg
2015/1425 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oppropet Nei til utbygging av Oreid 2 Øberg og Omegn Vel v /Steinar Løberg
2013/3889 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om fornyet behov for spesialundervisning *****
2012/6104 20200706 06.07.2020 Utgående brev Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Remmen studentby FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN m.fl.
2016/3266 20200706 06.07.2020 Utgående brev Status Os arena Halden topphåndball
2013/3273 20200706 06.07.2020 Utgående brev Varsel om pålegg om å søke i ettertid - gnr 90, bnr 18 Bente Lisbeth og Stein Erik Henriksen
2013/8188 20200706 06.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav vår 2020 *****
2008/4168 20200706 06.07.2020 Utgående brev Årsrapport 2018 fra Halden kommune Østfold fylkeskommune
2017/971 20200706 06.07.2020 Utgående brev Prolongering rammeavtale vaskeritjenester *****
2020/2390 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra vanningsrestriksjoner Espen Nilsen
2020/769 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til festivaler og arrangement. FORENINGEN UDDA-SPILLET
2020/769 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til festivaler og arrangement. HALDEN BÅTFORENING
2020/769 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til festivaler og arrangement. Fiskeklev Landeveisclub
2020/769 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til festivaler og arrangement. Vegetarfestivalen 2020
2015/1425 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oreid 2 Innspill til Overvik Utvikling fra Øberg og Omegn Vel Øberg og Omegn Vel v /Steinar Løberg
2016/2003 20200706 06.07.2020 Utgående brev Årsrapport spesialundervisning skoleåret 2019/2020 *****
2016/6042 20200706 06.07.2020 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest- Idd barneskole Stenseth Grimsrud Arkitekter AS
2009/508 20200703 03.07.2020 Utgående brev Referat fra SU-møte på Låby skole, 3.3.2020 Christo A K Matheson
2017/1992 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknad om hjelpemidler PC eller nettbrett NAV 10-07.03 *****
2018/5391 20200703 03.07.2020 Utgående brev Status på VA-anlegget Sønstegård LEIF GRIMSRUD AS
2017/2200 20200703 03.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav vår 2020 *****
2014/2575 20200703 03.07.2020 Utgående brev Fritak fra nasjonale prøver *****
2017/6403 20200703 03.07.2020 Utgående brev Melding om fornyet behov for spesialundervisning *****
2016/600 20200703 03.07.2020 Utgående brev Rapport for elev som mottar opplæring i grunnleggende norsk *****
2014/566 20200703 03.07.2020 Utgående brev Rapport for elev som mottar morsmålsopplæring / tospråklig fagopplæring *****
Versjon:5.2.2