eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/512 20180118 18.01.2018 Inngående brev 074/0117-Hageveien 5 - Søknad om seksjonering Liv Marie Myhren
2018/376 20180118 18.01.2018 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om fradeling gnr. 69 bnr. 167-Grimsrødhøgda 65 Cato René Antonsen
2016/4948 20180118 18.01.2018 Inngående brev Ny sluttdato i læretiden *****
2017/6068 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål Påfyll og perspektiver på kafè
2017/6068 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål 2018 KORNSJØ OG OMEGN VELFORENING
2012/5203 20180118 18.01.2018 Utgående brev Vedr. Pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg - Deres søknad om utsettelse Arnt Viggen Olsen
2017/1275 20180118 18.01.2018 Utgående brev Vedr. Pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg - Påminnelse om søknadsfrist Agnieszka M Gabrielsen m.fl.
2017/1275 20180118 18.01.2018 Utgående brev Vedr. pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg Ole-Kristian Laengen
2017/6432 20180118 18.01.2018 Utgående brev Vedr. Felles søknad om utsettelse av pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg Rokke Va-lag SA, Simen Mo
2013/6789 20180118 18.01.2018 Utgående brev Tildelingsbrev kirken - investeringer 2018 Katrin Aasbø Iversen m.fl.
2016/6507 20180118 18.01.2018 Inngående brev Vurdering i fag hvor eleven følger individuell opplæringsplan. *****
2014/1412 20180118 18.01.2018 Inngående brev Vurdering i fag hvor eleven følger individuell opplæringsplan. *****
2018/221 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2014/924 20180118 18.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte *****
2018/221 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/221 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/221 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2013/1427 20180118 18.01.2018 Utgående brev Tilbudsbrev *****
2017/2648 20180118 18.01.2018 Utgående brev Tilbudsbrev *****
2016/4284 20180118 18.01.2018 Utgående brev Innkalling til møte *****
2017/6218 20180118 18.01.2018 Utgående brev Tilbudsbrev *****
2017/6033 20180118 18.01.2018 Inngående brev Fylkesmannen ønsker et møte i sak om skolemiljø *****
2018/489 20180118 18.01.2018 Utgående brev Henvisning med vedlegg til PPT *****
2018/509 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar fra Fengselshelsetjenesten Halden Fengsel Norsk Pasientskadeerstatning
2017/6673 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2017/6673 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad *****
2018/496 20180118 18.01.2018 Inngående brev Oppsigelsesmelding *****
2018/490 20180118 18.01.2018 Inngående brev Oppsigelsesmelding *****
2012/3489 20180118 18.01.2018 Inngående brev Ferdigattest HALDEN KOMMUNE v/byggesak
2016/2326 20180118 18.01.2018 Inngående brev ***** ***** ***** Halden kommune Halden Tingrett
2013/7963 20180118 18.01.2018 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****
2010/3112 20180118 18.01.2018 Inngående brev Melding om avholdt utleggsforretning *****
2018/532 20180118 18.01.2018 Inngående brev 062/0550 - Ringveien 10 - tilkobling til kommunal spillvannsledning VVS INSTALLATØREN AS
2018/494 20180118 18.01.2018 Inngående brev 148/0052- Orødveien 5- Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Terje Louis Nomél
2018/491 20180118 18.01.2018 Inngående brev 170/0189-Grinda 13- Søknad om tiltak uten ansvarsrett Andreas Kristian Johansen
2015/4541 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest ØSTFOLD BYGGPROSJEKTERING AS
2018/518 20180118 18.01.2018 Inngående brev Granveien 40, 42 - legging av ny stikkledninger avløp Erling Grimsrud AS
2018/31 20180118 18.01.2018 Inngående brev Fylkeskonservatorens uttalelse - bygging av traktorvei - gbnr 124/2 - Skaare skog - Halden ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
2018/31 20180118 18.01.2018 Inngående brev Fylkeskonservatorens uttalelse - bygging av skogsbilvei - gbnr 124/2 - Skaare skog - Halden ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
2017/6417 20180118 18.01.2018 Inngående brev Fylkeskonservatorens uttalelse - gbnr 138/1 - Kjølødegård - Halden - plan for nydyrking ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
2009/701 20180118 18.01.2018 Inngående brev Invitasjon til å søke om å delta i forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing MILJØDIREKTORATET
2009/707 20180118 18.01.2018 Inngående brev Orientering om møte i rovviltregion 4., 18 januar kl. 0900 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD
2017/1938 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2017/1938 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2018/522 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2017/2071 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2017/2071 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2015/599 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
2015/599 20180118 18.01.2018 Inngående brev Søknad om elevpermisjon *****
2018/519 20180118 18.01.2018 Utgående brev Svar på søknad om elevpermisjon *****
Versjon:5.2.2